Voor vragen of support
Bel + 31 (0)180 - 44 50 18 + 31 (0)180 - 44 50 18

 

Tulpen projecttype 2

Probleemstelling

Voor dit project was er de specifieke wens om naast het geautomatiseerde containersysteem waarin het mogelijk is om op partij en ras niveau water te geven ook de routeplanning van de partijen door de teeltfases vast te leggen met als doel partijen met specifieke kenmerken op de juist plukloops te laten uitkomen.

Specifieke wens voor dit project was ook het kunnen aansturen van de verlichting op tijd basis in de diverse afdelingen op basis van de aanwezige rassen/partijen in deze afdelingen.

Oplossing

Voor dit project is een nieuwe geautomatiseerd containersysteem geïmplementeerd waarin het mogelijk is geworden om de containerbewegingen vanuit de software aan te sturen en container/partij registratie mogelijk te maken.

Voor de realisatie van de routeplanning is aanvullende functionaliteit in de software ontwikkeld waarbij het mogelijk is geworden om de eindbestemming van de partij in de pluk fase bij de start van het proces te definiëren om tussenliggende verplaatsingen te automatiseren.

Voor de aansturing van de verlichting is het mogelijk afdelingen te definiëren met de bijbehorende parameters waaraan moet worden voldaan om de verlichting aan of uit te sturen

Specifieke kenmerken
  • Watergeef functionaliteit op ras niveau
  • Visualisatie van partijen/ras en in de kas
  • Functionaliteit voor de aansturing van de verlichting op basis van tijd, duur en ras
  • Geautomatiseerd containertransport

Gebruikte modules

Tulpen projecttype 2